Εκπαίδευση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση και προβολή όλων των εκπαιδευτικών μέσων (βίντεο, εικόνες, κτλ.) και ιδιαίτερα αν σκοπεέυετε να τα χρησιμοποιήσετε για σκοπούς εκπαίδευσης, παρακαλείστε να κάνετε download του υλικού αντί να το προβάλλεται online.

 Δήλωση σχετικά με τους/τις δημιουργούς: ολόκληρηο το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου DIGITACT είναι πλήρως και απροϋπόθετα προσβάσιμο και αξιοποιήσιμο από όποιον/α επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει. Ωστόσο, η κοινοπραξία του έργου, σε περίπτωση που το υλικό χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εκπαίδευσης, αρθρογραφίας ή άλλης συναφούς δραστηριότητας, ζητά ευγενικά όπως εμφανίζεται το όνομα των δημιουργών (”κοινοπραξία DGITACT”).