APIE

TIKSLAS

Gegužės mėn. penkiose ES šalyse – Kipre, Graikijoje, Lietuvoje, Portugalijoje ir Italijoje – startavęs tarptautinis projektas „DigitACT“ siekia pagerinti sudėtingą popandeminę situaciją, vyraujančią scenos menų srityje.

Išskirtinai projektas siekia paskatinti jaunuosius scenos menų profesionalus ir technikus prisitaikyti prie savo srities skaitmenizacijos ir tobulėjimo, tiesiant tvarius bei sėkmingus karjeros kelius. Du pagrindiniai projekto tikslai yra a) išugdyti pažangius tikslinių grupių įgūdžius, atkreipiant dėmesį į skaitmeninį jų veiklos ir darbo transliavimą ir b) skatinti pačių jaunųjų profesionalų skaitmeninio transliavimo žinių gerinimą.

Jaunieji menininkai ir technikai, prisijungiantys prie darbo rinkos arba jau įsilieję į ją, susiduria su sunkumais prisitaikant prie naujų veiklos ir darbo sąlygų, kurioms jie dažnai yra nepakankamai paruošti. Daugelyje šalių spektakliai internetu yra transliuojami prasta kokybe, taip sumenkinant meninio produkto įvaizdį ir patį menininką. Todėl jaunieji aktoriai, kuriantys savo profesinį įvaizdį profesionalių platformų, skaitmeninių portfelių, gyvenimo aprašymų ir kitų įrankių pagalba, privalo tobulinti skaitmeninius įgūdžius, kad pagerintų savo asmeninės skaitmeninės rinkodaros žinias ir taip sustiprintų karjeros kūrimą. Projektas DigitACT padės jauniesiems aktoriams ir technikams geriau įsitraukti į scenos menų darbo rinką, kuri šiuo metu patiria milžiniškus pokyčius.

TIKSLINĖ AUDITORIJA

Tiesioginiai naudos gavėjai / dalyviai

Netiesioginiai naudos gavėjai / dalyviai

TIKSLAI

 • suteikti jauniems scenos meno srities profesionalams, būtent aktoriams / atlikėjams ir technikams, skaitmeninių įgūdžių, kuriuos jie galėtų pritaikyti savo darbe pandemijos sąlygomis, kurie taip pat pagerintų jų profesinį įvaizdį skaitmeninėje erdvėje (suderintą su „Ekonomine dimensija“) Europos Komisijos 2018 m. priimtos naujos Europos kultūros darbotvarkės prioritetai)
 • skatinti jaunų kultūros sektoriaus specialistų mobilumą (tai reiškia gebėjimą praktiškai būti visur, kur to reikia) ir pašalinti jų judėjimo kliūtis,
  ypač tuos, kuriuos įvedė pandemija (Naujosios Europos kultūros darbotvarkės „Socialinė dimensija“)
 • Skatinti jaunų scenos menų specialistų darbo vietų išsaugojimą, darbo vietų kūrimą, karjeros plėtrą ir mokymąsi visą gyvenimą
 • skleisti žinią apie skubų prisitaikymo prie naujų sąlygų poreikį kultūros ir meno sektoriuje ir paskatinti suinteresuotąsias šalis imtis atitinkamų iniciatyvų partnerių šalyse.
 • Remti kultūrą kaip tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi variklį (Naujosios Europos kultūros darbotvarkės „Išorės aspektas“)
 • Skatinti visų europiečių kultūrinius gebėjimus, suteikiant galimybę naudotis įvairia kultūrine veikla sudarant galimybes aktyviai dalyvauti (Europos socialinė dimensija).
  Nauja Europos kultūros darbotvarkė) “

REZULTATAI

1 FAZĖ:

 • Išsamūs kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai, kuriuose dalyvauja scenos menų profesionalai. Tyrimas nustatys naujus šios tikslinės grupės poreikius per visus pandemijos pokyčius.

2 FAZĖ: Nustačius poreikius, partneriai toliau kuria numatomus rezultatus:

 • 1 mokymo programa aktoriams
 • 1 technikų mokymo programa
 • 1 mokymo programa jauniesiems ambasadoriams (jauniesiems scenos menų profesionalams, kurie skleis projekto žinias sektoriuje)
 • 5 seminarai su 100 aktorių ir 4 dirbtuvės su 50 technikų iš viso 5 partnerių šalyse
 • 5 mokymai 50 jaunųjų ambasadorių 5 šalyse partnerėse
 • 1 mobilioji programa „DigitACT Pros“, kuri padės specialistams įsigyti išmaniojo portfelio programą, kad jie galėtų reklamuoti savo darbą įvairiuose kontekstuose.
 • 5 nacionaliniai ir 1 ES „DigitACT“ jaunųjų ambasadorių fondai
 • 1 ES scenos menų skaitmeninių įgūdžių chartija (skaitmeninių įgūdžių skatinimo scenos menų sektoriuje koalicija)
 • 1 tarptautinė konferencija projekto pabaigoje